Production has started on two innovative Landing Utility Vessels

Production has started on two innovative Landing Utility Vessels

Nauplius Workboats har startet produksjon av to nydesignede arbeidsbåter for Marine Harvest. Vekst innen fiskeoppdrettsnæringen har ført til ytterligere utvidelse av flåten dere. Innovasjoner ble laget for å sikre økt produktivitet og en lettere arbeidsflyt. Skipene blir levert i 2018.

Bedre resultater av bedre arbeidsforhold
Nauplius Workboats er en Nederlands entreprenør for arbeidsbåter som leverer globalt. De spesialbygde arbeidsbåtene vil bli levert til oppdrettsanleggene til Marine Harvest i Skottland i 2018. Tidligere samarbeid har lagt grunnlaget for denne nye kontrakten.

Fiskeoppdrett inn i fremtiden
Oppdrettsanlegg er dynamiske, flytende strukturer som bidrar til å levere den økende etterspørselen etter fisk. Per i dag kommer mer enn 50% av verdens samlede fiskeforretning fra fiskeanlegg – og de er uunnværlige, og innovasjoner er nøkkelen. Et tradisjonelt landingsfartøy har dekkhuset akterut, mens N009 og N010 har dekkhus på siden. Dette skaper arbeidsplass ved fiskeanlegget på fartøyets fulle lengde.

Målbare forbedringer
Arbeidsflyten blir bedre med bredere dekkbredde opptil 7,25 meter. Dette gjør det mulig å installere en større kran fra HS.Marine, som har en maksimal kapasitet på 1480 kg og 15,09 meter. Begge arbeidsbåter har større dybde, hvilket gjør det mulig å installere to soveplasser. Hovedmotorene fra Volvo Penta og generatoren med mer enn 100% økt kapasitet på 100 KVA med en forkoblet hydraulisk pumpe på 100CC og 290 bar, vil muliggjøre høyere elektrisk og hydraulisk kraftforsyning på dekk. Kvalitet og smart design er fellesnevner i alle beslutninger som har ført til Nauplius Workboats’ nyeste design.

Nederlandsk design
Dette fartøyet er designet av Argos Engineering B.V., og arbeidsbåt konseptet er unikt i markedet. Dette fartøyet er en krysning mellom et tradisjonelt landingsfartøy og en Multi Cat. Dette designet kombinerer det tradisjonelle dekk oppsettet til en Multi Cat med baugen til et tradisjonelt landingsfartøy som gjør det enkelt å laste N009 og N010 på slipper.
«Grunnet den allsidige utformingen, er det med få justeringer også mulig å bruke dette konseptet i andre markeder – spesielt der kaier ikke er lett tilgjengelige og slipper er mer vanlig», sier Gerrit Knol, teknisk sjef i Nauplius Workboats.
Dette fartøyet, – som med MCA Workboat – har et arbeidsområde på 96 km fra trygg havn. Det essensielle ved dette fartøyet var også at fartøyet skulle være fullstendig metallisert og antiseptisk der det var mulig for å minimere risikoen for forurensning av fisken.

.

No Comments

Post A Comment